Strefa zagrozenia wybuchem to

W środowiskach, w jakich może nastąpić zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale i oznaczenie „EX”. Symbol ten znaczy rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Danie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgoda z napisanymi w niej normami jest dziś wymogiem prowadzonym do producentów tego rodzaju urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej leży natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem pisanej czynności, jak i siły.

Każdy sklep, bez względu na prowadzoną kampanię, winien stanowić urządzony nie chociaż w najpiękniejszej form urządzenia potrzebnego do systematycznej pracy, lecz i dobrze dopasowane instalacje odciągowe, które zadbają o bezpieczeństwo i zdrowie osób zatrudnionych. Oczywiście na sprawy tego typu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała wartość, jak również trwałość zastosowanych w nich tematów.

Możemy napotkać się na pozostałe rodzaje poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a także maszyny do profesjonalnych zastosowań, w ostatnim nawet modele do montażu w okapach kuchennych i różnego rodzaju urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których jest ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza obecnym w możliwości są dostępne i mobilne odciągi wiórowe, a ponadto podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Kolejnym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a także modele, jakie są przeznaczone do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje bardzo odpowiednia wydajność i jakość użytych przy ich prac elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w celach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych a różnych opierają się na leczeniu centrali wentylacyjnych dobranych do m.in. wilgoci i stopnia zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z domu.