Stan techniczny obiektu

Dokładne określenie stylu i stylu obciążeń jest potrzebne do oceny stanu technicznego urządzeń, wyboru materiałów, stwierdzenia przyczyn zaistniałych uszkodzeń, czy propozycji zmian i pielęgnacje.

W klubie z powyższym, do precyzyjnego określenia poziomu obciążeń wykorzystujemy metody numeryczne, w ostatnim raczej metodę elementów skończonych (MES).Metoda elementów skończonych działać może także elementów statycznych, kiedy również aktywnych. W zagadnieniach dynamicznych ważną kwestię odgrywa, np. szybkość zmian obciążeń, tarcie oraz przepływy mediów. Obliczenia mes stosowane są też w punkcie określenia przyczyn awarii i zniszczeń.Typowe analizy powiązane z obliczeniami mes dotyczą przede wszystkim:- weryfikacji stanu naprężeń oraz odkształceń w charakteru określenia newralgicznych miejsc,- dopasowania kształtu w punkcie zmniejszenia natężenia konstrukcji,- weryfikacji przyczyn powstania uszkodzeń zaś ich wpływu na eksploatacje,- modelowania odlewów oraz przepływów.Gra tym, obliczenia mes mają więcej bardzo wysokie stanowisko w przemyśle morskim. Przy projektowaniu konstrukcji pływającej lub podwodnej, szczegółowe analizy MES ich sił oraz zagranicznych charakterystyk stają się środkiem do rozwiązań estetycznych i finansowych.Najskuteczniejsze jest zrobienie wstępnych analiz obecnie na początkowym etapie projektu. Uzna to ujść błędów przy dalszym projektowaniu. Najważniejszym czynnikiem obliczeń jest sprawdzenie wytrzymałości doraźnej projektowanej konstrukcji. Zarówno całościowo, jak oraz w centralnych węzłach. Obliczenia mes są wykorzystywane także do określenia wytrzymałości zmęczeniowej.W nowych latach nastąpiła rewolucja w obliczeniach mes i stopniowo odstępuje się od niedopuszczalności miejscowego pokazywania się materiału. W kontakcie z ostatnim, coraz szybko można założyć ekstremalne doświadczenia i chronić potrafiącym się wydarzyć katastrofom wodnym. Obecnie są prace nad opracowaniem norm dotyczących minimalizacji szkód wywołanych podczas kolizji. Ogromny wzrost w obliczeniach mes zapoczątkowały projekty unijne "Harder" i "Goals". Czerpanie z obliczeń mes jest coraz większe.