Obowiazek kasy fiskalnej uslugi budowlane

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w zagranicznej walucie jest możliwa?

W kontraktu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do podejmowania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a także do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje informacje, jakie powinny otrzymywać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

LibreCoinLibreCoin. Virtuaalinen valuutta

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie potrzebują spełniać kasy rejestrujące zapisane są chociaż w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w zasada § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w interesie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a dodatkowo zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania chwile a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w następującej walucie w świadomości fiskalnej, a i przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia zgodnie z podaniem kosztu i złożeniem zapłaty wymaga być wprowadzony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi zostać zrobione z czułością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Także do oznaczenia skrótu nazw walut obcych odnosi się oznaczenia, które są stosowane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż artykułów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, więc co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, zaopatrzoną w wartość, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, jaka stała zdefiniowania w pytaniu można wywnioskować, iż nagroda za zakupione produkty uznaje żyć zakładana w euro, w terminie jak wartość sprawie będzie przedstawiona w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.