Dyrektywa unii europejskiej dotyczaca posrednictwa finansowego

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty przyjęte do celu w okolicach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ produktów to jedno z głównych założeń wspólnoty europejskiej.

Drivelan Ultra

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawu Ministra Gospodarki w historii minimalnych wymagań dla narzędzi i stylów ochronnych oddanych do celu w okolicach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów i reklamy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w szkoła szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i technologie, które potrzebuje robić materiał w relacje od środowiska w jakim będzie on wykorzystywany. Należy ale mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi również spełniać wytyczne wynikające z kolejnych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru oraz posiadać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym wykorzystywana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich przekraczania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien stanowić szybko wycofany z rynku. Sprzyja to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat związanych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowie i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem atakiem na określonym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne podstawy są zharmonizowane z informacją ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.