Controlling czasopismo

Controlling ekonomiczny jest integralną częścią controllingu w jakiejkolwiek solidnej firmie. Controlling skupia się ustalaniem zapotrzebowania na środki finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a także płynnością finansową i analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można wydać na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do swego kraju przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze liczniejsza liczba i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można obejrzeć, że z controllingiem przechodzimy do czynienia wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w korporacji, - Firma nastawiona jest na wykonywanie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki tworzy sprawiać, że firma działa efektywniej, - Prowadzona jest rachunkowość zarządcza, która daje na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej struktur. Obraca się jej struktura organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a ponadto obieg tekstów w korporacji. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez odpowiednich programów komputerowych. W controllingu finansowych zbiera się szczególny nacisk na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, gdyby jesteśmy do pracowania z rachunkowością zarządczą.